T-98/2014 VA Javna nabavka dobara - Štamači, skeneri, multifunkcionalni uređaji, projektori

6.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru