T-87/2015 VA Javna nabavka dobara - Toneri

22.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru