T-213/2015 VA Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila u Ogranku ED Valjevo

27.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

12.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.