T-275/2015 VA Javna nabavka dobara male vrednosti - Dobra dekorativne hortikulture

28.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4.6.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka