T-387/2015 VA Javna nabavka usluga - Održavanje sistema video nadzora

26.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru