T-463/2015 VA Javna nabavka usluga - Transportne usluge, prevoz opreme i materijala i usluge podizanja tereta dizalicom nosivosti do 20 tona u Ogranku Valjevo

11.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

21.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.