T-486/2015 VA Javna nabavka usluga - Studentske i omladinske zadruge

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije