T-521/2015 VA Javna nabavka usluga - Stručnog obrazovanja zaposlenih

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru