T-635/2015 VA Javna nabavka usluga - Usluge veštačenja za potrebe ED Valjevo

28.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

5.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

5.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

2.6.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka