T-687/2015 VA Javna nabavka usluga - Izgradnja platoa za razvrstavanje i skladišta za privremeno odlaganje otpada i opasnog otpada

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru